Personvern og GDPR

For å skape gode opplevelser fordres det tillit

Personvern

Vi legger stor vekt på at all sensitiv data blir ivaretatt i henhold til lover og regler.

GDPR

Vi har tatt store forholdsregler når det kommer til det nye EU-reglementet angående datasikkerhet.

Ønsker du å vite hva vi har gjort for å forberede oss for GDPR?

Hva vi har gjort for å forberede oss på GDPR.

I forbindelse med de nye reglene som har trådt i kraft i EU og EØS om databeskyttelse (GDPR), ønsker vi å informere deg om implementeringen av disse nye reglene hos iQubeS og iQubeS selskaper og hvordan dette kan påvirke vår forretningsrelasjon. I samsvar med de nye reglene vil vi bli sett på som både Data Controller (iQubeS som et driftsselskap og relasjoner til eksterne personer og selskaper) og Data Processor (iQubeS som leverandør av iQS til våre iQS Business System kunder). Dette dokumentet og personvernreglene er relatert til iQubeS som datakontroller.
Dette gjelder blant annet når vi behandler (registrerer) personlig informasjon om kontakter, eller andre som vi trenger å kommunisere med direkte. Dette vil bare være relevant når personlig informasjon er nødvendig for at vi skal oppfylle våre forpliktelser.

For all behandling av personlig informasjon om eksterne parter i iQubeS, vil vi:

Gjennomføre tilfredsstillende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personlig informasjon og sørge for at underleverandørene våre gjør det samme

Ha nødvendige retningslinjer for hvor lenge vi oppbevarer personlig informasjon, for å sikre at de ikke lagres lenger enn nødvendig

Slett data dersom dataene ikke lenger er påkrevd, eller av andre grunner at en registrert ber om sletting

Oppretthold dataene i iQS Business-systemet bak brannmurer og andre sikkerhetsforhold som kryptering og tilgangskontroll

Eksempler på informasjon vi samler inn om eksterne parter:

Selskapsnavn

Kontaktperson

Firma adresse / faktureringsadresse

Telefonnummer og e-postadresse

Offentlig tilgjengelig info. for eksempel data fra visittkort, mottatt e-post fra den registrerte og / eller LinkedIn som vedlikeholdes og publiseres av den registrerte

Eksempel på hvorfor vi samler inn denne informasjonen:

CRM (Relasjonsstyring med eksterne parter): Kontakter, leverandører, samarbeidspartnere, prospekter, andre offentlige personer

Drift og gjennomføring av iQubeS Business

Kommunikasjon med eksterne parter (Data Subjects utenfor iQubeS organisasjonen) via e-post, telefon, andre kommunikasjonskanaler (Skype, Teams, etc.)

Vi samler ikke inn informasjon som fødselsdato, personnummer eller annen informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig

Som en datakontroller vil vi, relatert til eksterne parter:

Behandle kun data om enkeltpersoner (selskaper og person) som er relevante for å drive iQubeS-virksomhet og anses frivillig tilgjengeliggjort for iQubeS

Skulle datainnbrudd oppstå, vil iQubeS varsle den eller de eksponerte registrerte personene og informere relevante myndigheter

Lagre alle data i Europa

Oppretthold dataene i iQS Business-systemet bak brannmurer og andre sikkerhetsforhold som kryptering og tilgangskontroll

Du ikke sender oss personlig informasjon som vi ikke trenger for å oppfylle våre forpliktelser (det vil være ulovlig av deg å gjøre det, og det vil være ulovlig for oss å behandle dem)

Skulle det være spørsmål angående det ovennevnte, ber vi deg kontakte oss på mail: post@iqubes.no eller på annen måte. Vi vil behandle og svare på alle henvendelser så snart som mulig (minimum innen 10 virkedager).

Hvis du har noen grunn til å tro at du er oppført i iQS Business System for iQubeS og ønsker å utøve «Rett til sletting», vennligst kontakt oss umiddelbart

Hvis du ønsker å rapportere iQubeS til datamyndighetene, kan du gjøre det på denne lenken:

Melding om avvik (Datatilsynet) (DPA-01)

Sikkerhet

Data og informasjon i din bedrift blir trygt prosessert og lagret i en privat sky, og er alltid tilgjengelig når du trenger det.

Sikkerhet kan man definere som kontrollen man har av kjente faremomenter for å oppnå en akseptabel form for sikkerhet. Det er i iQubeS’ ånd at kundens data er sikret mot brukere som er uheldige eller som er uforsiktige med sensitiv informasjon. Sikkerheten til våre kunders data blir opprettholdt gjennom følgende aspekter:

Differensiert og fullstendig back-up

Oppetid: 99.98%

System-overvåkning som kjøres 24/7 med alarmer

Vedlikeholdsprogram

Tilgangskontroll

Brannmurer

Antivirus programvare som beskytter servere og systemet