iQS iDocS (DMS)

Vårt avanserte
dokumentstyringssystem

iQS iDocS er en spesialisert løsning for håndtering av dokumentstyring og prosjektdokumentasjon. Systemet er et avansert DMS (Document Management System) som drives med vårt hovedsystem iQS Business ONE som kjerne. Det unike med dokumentfunksjonaliteten i iDocS er den direkte koblingen med de operasjonelle prosjektene i bedriften. Da kan en oppnå samme kvalitet og sikkerhet som et separat dokumentstyringssystem.

Ønsker du å få implementert vårt dokumentstyringssystem i din bedrift, eller få det demonstrert av oss?

Ta kontakt

Hva får du med iQS iDocS (DMS)

En sentralisert løsning for styring og deling av dokumenter på tvers av selskapet og med selskapets eksterne relasjoner (kunder, leverandører, partnere m.fl.).

Dette SharePoint-baserte dokumentstyringssystemet er en avansert måte å spore og lagre dokumenter og informasjon. Med iQS iDocS blir det enklere å holde orden på alle dokumenter, fra prosjektstart til slutt.

Nøkkelpunkter

  • Avansert dokumentkontroll
  • Automatisering og reduksjon av manuelle oppgaver
  • Samhandling effektivt med søkefunksjoner
  • Øker synlighet for ledere og HR-ansvarlige

Ønsker du å lære mer om hva vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss