iQS KHMS

Dokumentasjon, avvik og
arbeidsprosesser på ett sted

KHMS-modulen (Kvalitet, Helse,Miljø og Sikkerhet) er en del av kjernen som utgjør vårt forretningssystem iQS Business ONE. Denne modulen definerer bedriftens identitet, kontrollerer styrende og kontrollert dokumentasjon, gir oversikt over arbeidsprosesser, KHMS rapportering og oversikt i Dashboard.

Hva får du med iQS KHMS?

Alle registrerte hendelser og observasjoner kategoriseres og struktureres i kvalitetssystemet, i tillegg til å listeføres på relasjons-kort i CRM systemet og/eller på prosjektkort. KHMS har også funksjonalitet for å identifisere og evaluere eksisterende prosesser og systemer, samt en funksjonalitet for å visualisere prosesskart for å navigere gjennom hele virksomhetssystemet.

BE OM EN PRESENTASJON I DAG

Nøkkelpunkter

Enkel tilgang til prosedyrer, manualer, sjekklister, skjemaer, prosessbeskrivelser, håndbøker, lovgivning og risikostyring.

Vår KHMS modul er tett integrert med alle andre moduler i iQS, slik at data kan registreres ett sted men informasjonen kan bli funnet og koblet gjennom hele systemet. Eksempelvis kan avvik eller forbedringsforslag etableres direkte mot prosjekter, prosesser, kontrakter e.l.

  • Lett tilgjengelig kontrollsenter for selskapets operativsystem
  • Strukturert og kontrollert styring av dokumentasjon
  • Verktøy for oppfølging av kontinuerlige forbedringer
  • Visualisering av prosesser
  • KHMS rapporteringsverktøy
  • Systemet gir grunnlag for å arbeide iht. ISO, Achilles og GDPR
Be om demo