iQS Prosjekt

Organiser alle dine eksterne og
interne prosjekter i et helhetlig
system

I  vårt forretningssystem iQS Business ONE finner du iQS Prosjekt – en effektiv prosjektstyringsmodul med sosiale funksjoner som forbedrer engasjement og produktivitet.

Ønsker du å teste ut iQS Prosjekter?

Kontakt oss

Hva får du med iQS Prosjekter?

iQS Prosjekter gir deg mulighet til å initiere, planlegge, strukturere og følge opp alle typer prosjekter. Det er alt-i-ett, fleksibelt og brukervennlig implementerings- og prosjektstyringsverktøy.

Modulen skaper engasjement gjennom interaktiv og oversiktlig kommunikasjon ved at alle prosjekter får et eget digitalt prosjektrom (arbeidsområde) for planlegging, organisering og gjennomføring. Her samhandler og deler prosjektdeltagerne informasjon ift. den tilgangen de har.

Når prosjektet opprettes, henter systemet automatisk relevant arbeidsprosess fra KHMS. Denne prosessen følges i prosjektet, og man kan kontrollere og sjekke ut fremdriften i hver fase av prosjektet. Oppgaver knyttes til og tildeles prosjektdeltagere, samt vedlikeholdes på “Min side” og/eller direkte i selve prosjektet. Modulen inneholder også en funksjon for å dele hele eller utvalgte deler av prosjektet med eksterne prosjektdeltagere. Hvert prosjekt har sitt eget dokumentarkiv.

Nøkkelpunkter med iQS Prosjekter

Planlegg og implementer prosjekter med ett verktøy som har direkte kobling med ressurser, eksterne relasjoner og kvalitetssystemet. iQS Prosjekt vil styrke prosjektgruppen med enklere samhandlingsverktøy i et delt arbeidsområde. Oppnå økt effektivitet for å møte tidsfrister, kvalitetskrav og budsjetter ved implementering av prosjekter basert på best gjeldende praksis for definerte prosesser.

  • Prosjektinformasjon på ett sted
  • Kontrollerte prosjektprosesser med oversikt på fremdrift
  • Organisering av prosjektressurser
  • Eksterne prosjektressurser kan involveres via CRM
  • Prosjektkommunikasjonslogg
  • Enkelt å lagre og få tilgang til prosjektmateriale og dokumentasjon
  • Management Dashboard for å spore og måle fremdrift

Ønsker du å teste ut iQS Business ONE?

BESTILL DEMONSTRASJON