Utvidelser til hovedsystemet

Vi tilbyr flere tilleggsfunksjoner til vårt helhetlige
forretningssystem iQS Business ONE. Disse kommer i tillegg til “standardpakken”, som du kan lese mer om her. Tilleggsfunksjonene er unikt designet for å gi ytterligere effektivisering der det er relevant.

Ønsker du mer informasjon om tilleggsfunksjonene til iQS Business One?

Ta kontakt

Eksempler på tilleggsfunksjoner

Outlook integrator

iQS Outlook Integrator gir tilgang til SharePoint fra MS Outlook.

Dette gjør at du kan lagre e-post og/eller vedlegg til SharePoint fra e-post klienten, knytt også gjerne til en oppgave du fordeler til noen.

E-poster lagres direkte på relevant sted i systemet, på relevant kunde, prosjekt, kontrakt, medarbeider e.l.

Ressursplanlegger

Ressursplanleggeren brukes som grunnlag for å planlegge ressurser som; personer, utstyr, jobber, etc.

En kan for eksempel knytte jobber inn i en kalender og effektivt ha oversikt over planen. Justering gjøres dynamisk i planleggeren.