Alt samlet på én plass

Mappestrukturer og ulike systemer kan være vanskelig å forholde seg til og fører ofte til digitale siloer og høye kostnader. Med Business Online kan dere samle hele bedriften i ett system, slik at dere får en mer sømløs informasjonsflyt og bedre kommunikasjon på tvers av avdelingene. 

Kraftige alene, enda bedre sammen

Hver modul er knyttet sammen i den samme underliggende prosjektplattformen i Business Online. Selv om modulene er kraftige alene, skjer den virkelige magien når du bruker dem samlet.

Optimaliser produktiviteten og reduser unødvendig tidsbruk på koordinering og statusmøter. Få arbeidsrom som gir alle prosjektdeltakerne enkel tilgang til oppdatert informasjon om prosjektets status og fremdrift.

Hovedfunksjoner

Mange har enkeltstående kvalitetssystem, noe som gjør at det blir vanskelig å etterleve ulike prosesser og prosedyrer i arbeidshverdagen. Med Business Online sitt unike kvalitetssystem, kan du sømløst knytte kvalitetsarbeidet inn i alle ledd av bedriften.

Hovedfunksjoner

CRM

Med vårt CRM-system kan du samle og strukturere informasjon og korrespondanse tilknyttet kunder, samarbeidspartnere og leverandører. Få et oversiktlig bilde av nøkkelinformasjon og muligheten til å standardisere egne salgsprosesser for økt effektivitet.

Hovedfunksjoner

Med HR-system fra Business Online får du god kontroll over det administrative personalarbeidet, slik at du som leder eller HR-ansvarlig kan effektivisere interne rutiner og prosesser. Få en trygg lagringsplass for sensitive dokumenter og informasjon knyttet til ansatte.

Hovedfunksjoner

Få bedre oversikt og struktur med Business Online

Dette sier kundene våre

Bli bedre kjent med oss

Hos Business Online har vi siden oppstarten i 2008 vært opptatt av å gjøre arbeidshverdagen mer effektiv uten at det skal gå på bekostning av kvaliteten av arbeidet. Vi er ikke bare opptatt av at dere skal få et brukervennlig system, men også en god implementeringsopplevelse.

Vi jobber sammen for at våre kunder skal lykkes, det er kanskje derfor vekstbedrifter ofte velger Business Online.

Små- og mellomstore bedrifter bruker Business Online

Ta kontakt med oss i dag