Soiltech & Business Online

Hvordan Soiltech bruker Business Online til å få sømløs samhandling mellom avdelinger og lokasjoner.

Hils på Soiltech.

Soiltech er en teknologibasert totalleverandør av avfallshåndtering innen olje- og gass sektoren og andre industrier. Selskapets hovedfokus i dag er på håndtering, behandling og resirkulering av forurenset vann (slop) og borekaks. Soiltechs teknologi og løsninger er mekaniske og uten bruk av kjemikalier. Teknologien er energieffektiv med særlig høy kapasitet, noe som gjør den grønnere og mer effektiv enn andre. Uansett om de renser væske offshore eller frakter borekaks til land, så ligger fokuset deres alltid på å gjøre disse prosessene så kostnadseffektive og miljøvennlige som mulig for kundene. Selskapet har de siste årene opplevd sterk vekst og ser med optimisme på fremtiden.

Stavanger

Hovedkontor

80+

Ansatte

Energi

Bransje

ISO-sertifisert

ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015

produkt

Utfordringen.

Soiltech har ansatte både på land og offshore, i tillegg til noen lokasjoner internasjonalt. God samhandling er derfor sentralt for selskapet.

«Jeg har jobbet med HSEQ i over femten år og kommer fra et selskap hvor jeg har kjent på utfordringene knyttet til kommunikasjon og samhandling.» sier Else-Karin Vådeland som til daglig jobber som HSEQ Manager i Soiltech. Selskapet er i dag sertifisert innen de tre standardene ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

«Utfordringene har ofte vært knyttet til at man ikke bare har ett system. Det har vært slik at HR, HSEQ og operasjon sitter i hver sin database og de systemene snakker jo ikke sammen.»

Løsningen.

Soiltech opplever at løsningen bak god samhandling ligger i at de hovedsakelig har ett system å forholde seg til, hvor alle de ulike fagområdene er samlet. 

«Utfordringene jeg har opplevd tidligere som HSEQ-leder har ofte vært knyttet til at man ikke bare har ett system. Nå ligger alle fagene inne i Business Online, slik at alt ligger til rette for å kommunisere og dele. Det er generelt en enklere måte å jobbe på.» sier Else-Karin.

«Soiltech har jobbet med Business Online (tidl. iQubeS) i over ti år og vært kjempefornøyde med systemene de har levert. Da vi tok i bruk Business Online var jeg ikke usikker på annet enn hvordan jeg skulle lære meg systemet. Heldigvis er det så intuitivt at jeg ikke brukte mer enn et kvarter på å lære meg det».

ansatte
ansatte soiltech

Hvorfor Business Online?

Soiltech jobber prosjektbasert og bruker derfor funksjonen med skreddersydde kvalitetssjekklister i prosjekter flittig.

 «Jeg synes det er enkelt og kjekt å jobbe i Business Online, og jeg liker at det alltid finnes muligheter. Det er enkelt å få skreddersydd systemet til våre behov, noe som gir oss fleksibilitet.» forteller Else-Karin. 

Som leder har man både behov for å få en overordnet oversikt, men også ha muligheten til å dykke ned i detaljene. Vi spurte derfor Else om hva som var det første hun merket ble lettere da hun begynte å jobbe med Business Online. 

«Jeg har mye bedre oversikt. Det er lett å finne igjen ting, fordi strukturen er bra. Jeg er jo et «sjekkliste menneske» av natur, så jeg liker at ting er ryddig. Jeg liker standardisering og det er jo dette systemet».

Nysgjerrig på Business Online?

Ta en prat med oss i dag